giovedì 12 luglio 2012

Lui o Lei

Lui e Lei - Lui e Lui - Lei e Lui - Lei e Lei


Him & Her - Him & Him - Her & Him - Her & Her

Nessun commento: